DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI


Ngày đăng: 6/2/2016 7:49 Lượt xem: 6944

DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI tại Medic-Lab


DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI

1.  Thông số Z2:

-         Potential variants:

-         Hb C

-         Hb F-Texas

-         Hb Constan Spring

-         Hb C-Harlem (C-Georgetown)

-         “Setif” Hb A2 variant

-         “Bassentt” Hb A2 variant

-         “Swan River” Hb A2 variant

-         “Manitoba I” Hb A2 variant

-         “Manitoba II” Hb A2 variant

2.  Thông số Z6:

-         Potential variants:

-         Hb D-Punjab (D-Los Angeles)

-         Hb Stanleyville II

-         Hb Osu Christiansbong

-         Hb Leiden

-         Hb G-Philadelphia

-         Hb Muravera

-         Hb D-Bushman

-         Hb G-Norfolk

-    Hb Matsue-Oki

-   Hb D-Ibadan

-   ….

File đính kèm: Dien_giai_dien_di.doc


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 1729
Tổng số lượt truy cập: 12098025
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company