Phần mềm quản lý


Ngày đăng: 22/2/2018 11:19 Lượt xem: 21821

Hiện tại MEDIC-LAB đang dùng phần mềm quản lý chuyên dụng LABCONN do KS Võ Việt Lập thuộc công ty Lập và Bảo (LABSOFT) thiết kế và viết chương trình.


Hiện tại MEDIC-LAB đang dùng phần mềm quản lý chuyên dụng LABCONN do KS Võ Việt Lập thuộc công ty Lập và Bảo (LABSOFT) thiết kế và viết chương trình.

LABCONN được phát triển bằng công nghệ Microsoft theo cấu trúc client/server:

- Ngôn ngữ: Visual Studio C#.
- DBMS: SQL server.

- Report: tích hợp Crystal Report.
- Hỗ trợ tốt tiếng Việt theo các font VNI, ABC, unicode.

Đặc tính: 

+ Kỹ thuật: số hóa, tập trung dữ liệu và quy trình tự động với khả năng kết nối đến hầu hết các loại máy phân tích.

+ Chức năng: 4 phân hệ chính:

- Quản lý thông tin bệnh nhân và kết quả xét nghiệm.
- Quản lý máy phân tích và hóa chất.
- Quản lý chất lượng QC.
- Quản lý kết nối tự động gởi chỉ định và nhận kết quả.
- Quản lý hóa chất

LABCONN được sử dụng đầy đủ các tính năng trên. MEDIC-LAB dùng LABCONN trong trường hợp không dùng phần mềm HIS.

Qui trình quản lý phần mềm

File đính kèm:


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 3085
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company