DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI và KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-alpha-OH Progesterone ELISA)


Ngày đăng: 29/2/2024 9:25 Lượt xem: 101

DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI tại Medic-Lab


DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI

1.  Thông số Z2:

-         Potential variants:

-         Hb C

-         Hb F-Texas

-         Hb Constan Spring

-         Hb C-Harlem (C-Georgetown)

-         “Setif” Hb A2 variant

-         “Bassentt” Hb A2 variant

-         “Swan River” Hb A2 variant

-         “Manitoba I” Hb A2 variant

-         “Manitoba II” Hb A2 variant

2.  Thông số Z6:

-         Potential variants:

-         Hb D-Punjab (D-Los Angeles)

-         Hb Stanleyville II

-         Hb Osu Christiansbong

-         Hb Leiden

-         Hb G-Philadelphia

-         Hb Muravera

-         Hb D-Bushman

-         Hb G-Norfolk

-    Hb Matsue-Oki

-   Hb D-Ibadan

-   ….

KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-a-OH Progesterone ELISA)

 

Sơ sinh

Gái

Trai

Trai và gái

Sau 1 tháng

2.4 - 16.8 ng/ml

0.0 - 8.0 ng/ml

0 – 16.8 ng/ml

Sau 2 tháng

1.6 – 9.7 ng/ml

3.6 – 13.7 ng/ml

1.9 – 9.8 ng/ml

Sau 3 tháng

0.1 – 3.1 ng/ml

1.7 – 4.0 ng/ml

0.1 – 4.0 ng/ml

 

 

Trẻ em

3 – 14 tuổi

0.07 – 1.7 ng/ml

 

 

 

Nữ

Follicular phase:

0.1 – 0.8 ng/ml

 

Luteal phase:

0.6 – 2.3 ng/ml

 

Ovulation:

0.3 – 1.4 ng/ml

 

Third trimester:

2.0 – 12 ng/ml

 

Postmenopausal women

0.13 – 0.51 ng/ml

 

 

 

Nam

 

0.5 – 2.1 ng/ml

 

 

File đính kèm: Dien_giai_dien_di.doc


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Xét nghiệm mới

Panel 5 loại kháng thể về bệnh tiêu hóa tự miễn Xét nghiệm mới MTB định danh và kháng RIF (12/12/2023) Xét nghiệm mới Ancylostoma Giun móc (26/10/2023) Xét nghiệm BK virus và JC virus (29/9/2023) Xét nghiệm mới Điện di Protein/ Nước tiểu (21/09/2023) Xét nghiệm GAAD Score (20/09/2023) Xét nghiệm 53 dị nguyên (07/8/2023) Xét nghiệm Troponin I (24/7/2023) Xét nghiệm định lượng Vancomycin (18/03/2023) Xét nghiệm kháng thể AQP4 và MOG(10/03/2023) Xét nghiệm mới Bệnh nhược cơ (28/2/2023) Xét nghiệm Pap nhúng dịch EASYPREP (28/2/2023) Xét nghiệm mới Anti HDV Total (Liaison) (17/9/2022) Xét nghiệm mới Đo tải lượng virus HIV-1 RNA(18/8/2022) Xét nghiệm Anti β2 glycoprotein ( 30//06//2022) Xét nghiệm Định lượng Lipoprotein (a) (14/6/2022) Định lượng METHOTREXATE (28/4/2022) Viêm não tự miễn (2/2022) Xét nghiệm ANA Profile 23 IgG (08/12/2021) Xét nghiệm mới Elastase (12/03/2021) Xét nghiệm mới SARS-CoV-2 IgG định lượng (8/2021) Danh Mục Chuyển Gửi 2021 Xét nghiệm mới Kidney AutoImmune IFT (04/04/2020) Xét nghiệm mới P2PSA/PHI (09/09/2020) Danh mục Medic đã triển khai (09/2020) Xét nghiệm mới HBV DNA Abbott (1/11/2020) Xét nghiệm mới QuantiFERON TB (Qiagen) 10/01/2019 Xét nghiệm mới Liver-IFT (20/03/2019) Xét nghiệm mới Pre Albumin 10/7/2019 Xét nghiệm mới M2BPGi (01/8/2019) Xét nghiệm mới HBcrAG và HBsAg (01/11/2019)

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 196
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company