..::MEDIC-LAB   -   KẾT QUẢ BỆNH NHÂ NXÉT NGHIỆM TẠI MEDIC::..


..:: XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ONLINE ::..
KẾT QUẢ BỆNH NHÂN XÉT NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM

MỜI BẠN ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO FORM SAU

Mã xét nghiệm :
Số biên lai :
  

ĐỐI CHIẾU NỘI DUNG TRÊN PHIẾU THU TIỀN
Đây là mẩu phiếu biên lai, trên phiếu có đầy đủ các thông tin cần thiết để xem kết quả trên trang web này, mời bạn đối chiếu các thông tin được khoanh vòng để điền vào form cho chính xác.

Lưu ý: Bạn chỉ đối chiếu thông tin khi trên phiếu biên lai của bạn có chữ:
"KHOA: Xét nghiệm"


ỨNG DỤNG XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MEDIC-LAB TRÊN ANDROID

Ứng dung Medic Lab cho phép xem các kết quả xét nghiệm tại Medic Lab 254 Hòa Hảo quận 10, TP.HCM - Tel: 84-8-3834 9593, 3927 0284 (ext:134) - Fax: 84-8-3927 1224

Lưu ý: Bạn có thể tải bằng cách dùng phần mềm quét QR code ở giửa hình hoặc nhập link sau: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.medialab

  Top  |   Back  |   Print